Company Profile
Network (Oversea)
Network (Japan)
Company History
Flash Programmer
3D Graphics IP Core
Industrial Tape
NEC's MR Sensor
Our Service
  Network (Japan)
 
 • Headquarters
  4-4-12, Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-8404
  Tel (03)3453-5111
  Annex
  4-3-6, Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014
  Tel (03)3453-5111
  Device Technology Center
  1129-7, Kawaraguchi, Ebina-shi, Kanagawa 243-0433
  Tel (046)233-7566
  System Support Center
  4-4-12, Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-8404
  Tel (03)3453-5111
  ---Distribution Center---
  Atsugi Distribution Center
  1129-7, Kawaraguchi, Ebina-shi, Kanagawa 243-0433
  Tel (046)233-7522
  Nagoya Distribution Center
  1502, Shoubuike, Nagakutecho, Aichi-gun, Aichi 480-1115
  Tel (0561)63-5995
  Osaka Distribution Center
  5-25, Teradacho, Ibaraki-shi, Osaka 567-0823
  Tel (072)632-0989
  Sendai Distribution Center
  3-14-3, Shikano, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi 982-0023
  Tel (022)246-8001
  ---Branch and Sales Offices---
  Osaka Branch
  18-25, Enokicho, Suita-shi, Osaka 564-0053
  Tel (06)6380-1871
  Tachikawa Branch
  Tachikawa Businesscenter Bldg. 2-38-5, Akebonocho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-0012
  Tel (042)526-2011
  Sendai Branch
  3-14-3, Shikano, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi 982-0023
  Tel (022)246-9801
  Shizuoka Branch
  Nissei Shizuoka Ekimae Bldg. 59-7, Kuroganecho, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-0851
  Tel (054)255-3171
  Nagoya Branch
  Sumitomo Shoji Nagoya Marunouchi Bldg. 3-5-10, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0002
  Tel (052)951-0717
  Takamatsu Branch
  4-9, Muroshinmachi, Takamatsu-shi, Kagawa 761-8062
  Tel (087)868-1131
  Utsunomiya Branch
  Chuo-Utsunomiya Bldg. 3-1-1, Higashi-shukugo, Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0953
  Tel (028)632-1550
  Kumagaya Branch
  Sumitomo Seimei Kumagaya Bldg. 2-44, Yayoi, Kumagaya-shi, Saitama 360-0044
  Tel (048)525-4377
  Atsugi Branch
  1129-7, Kawaraguchi, Ebina-shi, Kanagawa 243-0433
  Tel (046)233-7520
  Suwa Branch
  Okaya Sun Plaza Bldg. 2-8-5, Tanakacho, Okaya-shi, Nagano 394-0031
  Tel (0266)24-2050
  Kyoto Branch
  Nihon Seimei Kyoto Yasaka Bldg. 843-2, Higashi-shiokoujicho, Higashi-hairu, Nishinotouin, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8216
  Tel (075)343-3671
  Hiroshima Branch
  San-ei Daini Bldg. 7-35, Nakamachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-0037
  Tel (082)228-9465
  Matsuyama Branch
  3-10-41, Yodo-naka, Matsuyama-shi, Ehime 790-0045
  Tel (089)972-0023
  Nagaoka Sales Office
  Nagaoka DN Bldg. 1-8-18, Kesajiro, Nagaoka-shi, Niigata 940-0033
  Tel (0258)36-8121
  Tokushima Sales Office
  Motoki Bldg. 2-84, Nakashouwamachi, Tokushima-shi, Tokushima 770-0943
  Tel (088)622-3602
  Kochi Liaision Office
  Melody Heights, 65-15, Asakurakou, Kochi-shi, Kochi 780-8061
  Tel (088)840-2223
  --- Domestic Subsidiaries ---
  TAKUMI CORPORATIION.
  4-3-6, Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014
  Tel (03)5419-8690
  SANSHIN NETWORK SERVICE CO., LTD.
  4-4-12, Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014
  Tel (03)5484-7280
  SAN TECHNOLOGY CORPORATION.
  4-3-6, Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014
  Tel (03)5443-6351
  SANSHIN MEDIA SOLUTIONS CO.,LTD.
  4-4-12, Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014
  Tel (03)5484-7270